Tại sao ngāy nay nhā sản xuất cần phải biết cách phát trực tiếp?

Alibaba.com FEBRUARY 15, 20225 MIN READ
Tại sao ngāy nay nhā sản xuất cần phải biết cách phát trực tiếp?

Phát trực tiếp lā một trong những phýõng thức mới nhất ðể nhā sản xuất quảng cáo sản phẩm. Cho dų lā ðể tạo hýớng dẫn hoặc tổ chức sự kiện phát sóng trực tiếp, thì việc phát trực tiếp video 1 lā một lựa chọn hoān hảo cho doanh nghiệp. Tóm lại, video trực tiếp lā một phýõng thức phát sóng thu hút sự chú ý của ðối týợng khách hāng.

Hõn nữa, việc tạo video không chỉ giúp cải thiện doanh số bán hāng mā còn giúp cho việc xây dựng thýõng hiệu doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp có thể trình bāy nội dung có ý nghĩa, thu hút sự chú ý của ngýời tięu dųng, tạo kết nối thýõng hiệu mā không cần tốn nhiều thời gian vā chi phí bằng cách sử dụng phát trực tiếp video.

Nói cách khác, mạng xã hội ðóng vai trò nhý một phýõng tiện truyền tải trực tiếp nội dung của video ðến mān hình của ngýời xem, thông qua việc phát trực tiếp mang lại sự phát triển cho tiếp thị.

Một buổi phát trực tiếp nghe có vẽ nhý có lợi cho nhā báo hõn lā cho nhā sản xuất. Tuy nhięn, một số khía cạnh thì phų hợp với chiến lýợc tiếp thị kỹ thuật số.

Cách phát trực tiếp hoạt ðộng

Phát trực tiếp chỉ ðõn giản lā một phýõng thức ðýợc sử dụng ðể phát các hoạt ðộng của bạn tới ðối týợng trực tuyến. Ðây lā một chiến lýợc tiếp thị kỹ thuật số týõng tự nhý cõ hội ðích thân bán vé, cho phép bạn týõng tác với ngýời xem ở khắp nõi bằng cách sử dụng video trực tiếp.

Nhā sản xuất sử dụng phát trực tiếp với nhiều lý do khác nhau. Tuy thế, dựa tręn cuộc khảo sát của Brandline 2, 74% nhā sản xuất sử dụng phát trực tiếp nhý một cách týõng tác với nền tảng khách hāng của họ. Do ðó, thay vì ðứng sau hậu trýờng, bạn ðang cho phép ngýời xem mang sự hiện diện của họ tác ðộng lęn doanh nghiệp của bạn trong thời gian thực.

Týõng tự nhý vậy, phát trực tiếp phų hợp với một số loại sự kiện khác. Ví dụ: Nhā Trắng có các video trực tiếp về buổi trình diễn ðýờng bãng, trình diễn nấu ãn vā các cuộc họp giao ban kinh tế từ hãng thời trang ðến ðầu bếp.

5 lý do bạn nęn phát trực tiếp

Bạn có thể tự hỏi, tại sao doanh nghiệp của tôi cần phải phát trực tiếp? Xét cho cųng, video trực tiếp ðôi khi phức tạp vā rủi ro. Vì vậy có sự nghi ngờ lā ðiều dễ hiểu. Phát trực tiếp doanh nghiệp có vẻ không phải lā một lựa chọn ðáng tin cậy, nhýng ðó lā một việc có lợi.

Nói cách khác, phát trực tiếp lā một phýõng pháp tiếp thị cần thiết ðể týõng tác với ngýời xem tręn toān thế giới. Vā không dựa tręn quy mô của công ty, phát trực tiếp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Dýới ðây lā nãm lý do ðể phát trực tiếp:

1. Video trực tiếp giúp tạo ra sự týõng tác thực sự

Nội dung ðýợc tạo thông qua phát trực tiếp thýờng týõng ðối khác nhau. Mỗi phút của video trực tiếp ðều ðặc sắc vā nổi bật. Hõn nữa, tính chất dễ thay ðổi vā bất ngờ của phát trực tiếp tạo ra nhiều sự chú ý hõn vā thu hút ngýời xem týõng tác với nội dung, có thể lā một chia sẻ, thích hoặc lā nhận xét. Do ðó, thế giới phát trực tiếp bắt ðầu thịnh hānh vā thu hút ngýời xem mới tham gia ðể lām tãng trýởng doanh nghiệp của bạn.

Ngoāi ra, video trực tiếp cho phép týõng tác trong thời gian thực, tạo cõ hội cho bạn vā ngýời xem giao tiếp với nhau ngay lập tức. Sự týõng tác nāy giúp tạo ra mối quan hệ tuyệt vời giữa doanh nghiệp vā nền tảng khách hāng. Ví dụ, Alibaba ðã báo cáo mức tãng trýởng 37% trong thu nhập hāng quý, nhờ ðóng góp thānh công của việc phát trực tiếp với dịch vụ ðiện toán ðám mây.3

Thęm vāo ðó, tỷ lệ duy trì ðối týợng khán giả của nội dung video trực tiếp sẽ cao hõn nhiều so với nội dung video theo yęu cầu (VOD). Trong hầu hết các trýờng hợp, mọi ngýời xem phát trực tiếp lâu hõn gấp mýời lần so với nội dung VOD. Trong thời buổi cạnh tranh lięn tục ðể có ðýợc sự chú ý của khách hāng, sự gia tãng ðáng kể trong thời gian týõng tác lā týõng ðối quan trọng.

2. Phát trực tiếp giúp bạn týõng tác với ngýời xem

Phát trực tiếp lā một nền tảng thử nghiệm tuyệt vời cho chiến lýợc tiếp thị. Có nghĩa lā bạn có thể ðánh giá ý týởng dựa tręn phản hồi, lýợng ngýời xem vā chỉ số týõng tác. Bęn cạnh ðó, không mất nhiều nỗ lực hoặc thời gian ðể tạo ra một nội dung video trực tiếp hoān hảo.

Týõng tự, phát trực tiếp có thể hỗ trợ bạn tích lũy những ý týởng xuất sắc từ ngýời xem. Do ðó, ðiều nāy giải thích khái niệm phản hồi ði kčm với phát trực tiếp.

Trong quá trình phát video trực tiếp, bạn có thể nhận ðýợc những ðánh giá chính xác về dịch vụ vā sản phẩm cũng nhý yęu cầu ðối với các mặt hāng sắp tới của bạn. Một số ý kiến có thể không giá trị, nhýng một số khác thì có thể rất ðáng giá.

3. Phát trực tiếp có thể giúp bạn tạo niềm tin ðối với thýõng hiệu của mình

Tạo video trực tiếp ðýợc tinh chỉnh, chỉnh sửa ðẹp mắt lā rất phức tạp. Nhýng ngýời xem nhận thức ðýợc ðiều nāy. Tręn thực tế, ðối với một số ngýời tięu dųng, quá trình phát video không chỉnh sửa mang lại một sức hút vì nó cho thấy sự chân thực. Sự chân thực nāy ảnh hýởng tích cực ðến mức ðộ tin cậy ðối với thýõng hiệu của doanh nghiệp.

Hõn nữa, với sự tin týởng ngāy cāng tãng, doanh nghiệp của bạn sẽ có thęm danh tiếng trong ngānh. Do ðó, nếu bạn chia sẻ kỹ nãng trực tiếp một cách lięn tục, ðiều bạn có thể ðạt ðýợc lā khách hāng sẽ quay lại ðể tìm hiểu thęm thông tin.

4. Phát trực tiếp có thể nâng cao nhận thức về thýõng hiệu vā biến nhân vięn của bạn trở thānh những ngôi sao.

Týõng tự nhý cách bạn phát nội dung, thông ðiệp của công ty cũng ðýợc phát ði thông qua việc phát trực tiếp. Tại sao video phát trực tiếp khác với các loại nội dung khác, ðó lā một nền tảng rất thānh công. Tỷ lệ duy trì ngýời xem cao hõn vā chỉ số týõng tác với tính nãng sẽ tạo ra nhiều tųy chọn cho các ðịnh dạng video khác. Các ðịnh dạng video khác có thể lā chýõng trình dāi, thông báo ngắn hoặc nội dung không quá dāi vā cũng không quá ngắn. Phát hānh nhiều video ðồng nghĩa với việc thu hút nhiều sự chú ý hõn cho thýõng hiệu của bạn.

Ðiều cần thiết mā ngýời xem muốn nhìn thấy lā con ngýời thật của bạn trong buổi phát trực tiếp. Thuę sự trợ giúp từ bęn ngoāi luôn lā một ý týởng tuyệt vời ðể có nội dung video trực tiếp ðáng xem; sử dụng dịch vụ nội bộ sẽ tốt cho việc phát trực tiếp của doanh nghiệp. Hõn nữa, vì ðối týợng khán giả thích nhìn thấy những ngýời phát quen thuộc, những ngýời phát nāy sẽ chuyển sang týõng tự nhý một thần týợng.

Chắc chắn, thông qua phýõng pháp tạo tính cá nhân hóa, doanh nghiệp cũng trở nęn thân thiện hõn với ngýời tięu dųng. Ngýời xem có thể ðặt diện mạo của một doanh nghiệp lęn ðó, vì vậy hãy cá nhân hóa nó. Một thýõng hiệu phát trực tiếp lięn tục không chỉ lā một công ty lớn mā còn lā một nhóm các cá nhân mā bạn týõng tác. Ðiều nāy giúp tạo ra kết nối với ngýời xem tốt hõn vā cải thiện lòng trung thānh thýõng hiệu.

5. Nội dung video trực tiếp dễ tạo hõn so với VOD ðýợc ðánh bóng

Việc thiết lập, tạo vā kéo dāi toān bộ buổi phát trực tiếp có thể khiến bạn nản lòng. Tuy nhięn, nó có thể rủi ro khi nhiều ngýời ðang xem vā nhiều thứ có thể xảy ra sai sót. Nhýng cāng lâu thì việc tạo video trực tiếp trở nęn ðõn giản hõn.

Sau khi biết các nguyęn tắc cõ bản về phát trực tiếp, phýõng pháp nāy sẽ trở nęn quen thuộc hõn. Có sự sắp xếp phòng thu ổn ðịnh lām cho mọi thứ dễ tiếp cận. Ðôi khi, phần khó khãn nhất lā nghĩ ra những ý týởng mới cho các tập phát tiếp theo.

Cuối cųng, một lợi ích nữa của phát trực tiếp lā không cần nhiều vốn ðể thực hiện. Ðiều nāy lām giảm cả chi phí sản xuất vā thời gian. Trong hầu hết các trýờng hợp, sau khi kết thúc phát trực tiếp, nó sẽ trở thānh nội dung video theo yęu cầu mā bạn có thể chỉnh sửa lại vā sử dụng.

5 mẹo ðể có một buổi phát trực tiếp tuyệt vời

1. Chọn nền tảng phát trực tiếp một cách cẩn thận

Có nhiều nền tảng phát trực tiếp khả dụng cho việc phát sóng. Ðiều quan trọng lā thống nhất về ðối týợng mục tięu của phát trực tiếp.

Nếu mục tięu của bạn lā tiếp cận ðối týợng rộng hõn, hãy xem xét YouTube hoặc Facebook. Nội dung ðýợc chia sẻ có giới hạn trả phí với khách hāng không? Có thể tạo nền tảng phát trực tiếp bị hạn chế bằng cách giới hạn quyền ðối với video trực tiếp. Bạn cũng có thể chọn một tāi khoản Zoom ðể quản lý mật khẩu vā quyền truy cập.

Ngoāi ra, bạn cần phải lýu ý bản quyền nhạc, nếu bạn ðang sử dụng nhạc bản quyền trong video sẽ bị cảnh báo tręn các nền tảng phát trực tiếp, chẳng hạn nhý Facebook. Tóm lại, bản quyền lā một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét.

Cần kiểm tra các ðặc ðiểm của từng nền tảng phát trực tiếp mā bạn chọn vā chọn một nền tảng hoān hảo nhất. Có lẽ tốt hõn nếu chọn một nền tảng có nhiều ngýời xem, nhýng việc thānh thạo một nền tảng trýớc khi triển khai lā một lựa chọn tuyệt vời.

2. Chọn phong cách phát trực tiếp phų hợp.

Có tųy chọn giữa quay phim theo chiều dọc hoặc chiều ngang trong sự kiện trực tiếp. Góc máy quay dọc cho phép ngýời xem cận cảnh vā cá nhân. Ngýợc lại, góc máy quay ngang cung cấp nhiều không gian hõn cho các cuộc phỏng vấn vā hiển thị khung cảnh xung quanh trong video.

Hõn nữa, cần có ðịa ðiểm vā thời gian quay hợp lý. Tuy nhięn, ðể trông chuyęn nghiệp hõn, bạn nęn chú ý góc quay sau khi quyết ðịnh chọn kiểu quay bạn muốn. Ngoāi ra, bạn cũng có thể thiết lập các hýớng dẫn thống nhất về việc nếu/khi nāo thay ðổi góc máy4.

3. Quảng bá trýớc khi phát trực tiếp

Trýớc khi phát trực tiếp, hãy ðảm bảo rằng bạn ðã quảng bá thông tin về việc phát trực tiếp cho ngýời theo dõi thông qua phýõng tiện truyền thông mạng xã hội vā email. Vì bạn sẽ không có ngýời xem nếu không ai biết ðến video trực tiếp của bạn, do ðó ðừng ðể mất cõ hội.

Chuẩn bị sẵn sāng cho việc quảng bá bằng cách tổng hợp thông tin sõ bộ mā ngýời xem cần khi quảng bá sự kiện của bạn:

  • Thời gian vā ngāy bắt ðầu phát trực tiếp.
  • Họ có thể truy cập phát trực tiếp của bạn - Hãy cung cấp lięn kết nền tảng phát trực tiếp, sự kiện phát trực tiếp sẽ diễn ra. Ví dụ: Chia sẻ lięn kết ðến hồ sõ của bạn về thông tin Periscope (thông qua Twitter), Twitch hoặc Instagram. Những ngýời truy cập vāo thời gian mā bạn ðã cung cấp sẽ thấy bạn phát trực tiếp vā có thể tham gia. Nếu bạn sử dụng YouTube hoặc Facebook, bạn có thể chia sẻ trýớc lięn kết ðến video trực tiếp của bạn.
  • Ngýời xem truy cập thông tin ðể cung cấp các chủ ðề bạn sẽ nói vā tham gia vāo video của bạn. Ngoāi ra, hãy cho ngýời xem biết rằng bạn sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nāo mā ðối týợng ngýời xem yęu cầu.

4. Xây dựng kế hoạch týõng tác

Phát trực tiếp thānh công vì ngýời xem muốn có cõ hội giao tiếp với ngýời ðại diện thýõng hiệu. Họ sẽ rất hāo hứng về cõ hội týõng tác với bạn vā sẽ ðặt nhiều câu hỏi. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức ðể cung cấp câu trả lời cho những vấn ðề bạn có thể xử lý.

Tự tổ chức bằng cách suy nghĩ một số câu hỏi mā ngýời xem có thể hỏi. Ngoāi ra, hãy chuẩn bị câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi ðó vā sẵn sāng trả lời những câu hỏi mới. Bạn thýờng không thể ðoán trýớc mọi thứ mā ngýời xem muốn tìm hiểu.

Ngoāi việc trả lời các câu hỏi, bạn có thể chāo ðón ðối týợng khán giả của mình bằng cách gọi tęn của họ khi họ tham gia vāo phát trực tiếp. Hỏi vị trí của ðối týợng ngýời xem từ các bình luận vā ðọc to về ðịa ðiểm của họ. Nói về khu vực của ngýời xem vā chāo hỏi họ lā một cách tuyệt vời ðể bắt ðầu chýõng trình phát sóng của bạn.

5. Bao gồm kęu gọi hānh ðộng (CTA)

Bạn mong muốn những ngýời theo dõi video trực tiếp của bạn lām gì? Tại sao bạn lại tổ chức sự kiện phát trực tiếp của mình? Hãy ghi nhớ mục tięu cụ thể, cho dų ðó lā týõng tác trực tiếp, mua hāng hay ðầu tý cho mục tięu cá nhân. Tóm lại, ðây lā CTA của bạn vā bạn nęn tham khảo thýờng xuyęn trong suốt quá trình phát trực tiếp của mình.

Hõn nữa, nếu bạn chýa có ý ðịnh hānh ðộng cụ thể cho sự kiện phát trực tiếp trong lần tới, hãy thông báo cho ðối týợng ngýời xem kết nối với bạn bằng cách khác thông qua ðãng ký nhận bản tin hoặc theo dõi bạn tręn mạng xã hội5. Cung cấp cho họ một số nội dung hữu ích bằng cách:

  • Thęm lięn kết trong hồ sõ của bạn ðể tải xuống miễn phí;
  • Lięn kết ðến trang ðãng ký email của bạn; hoặc
  • Một ðoạn video mang thông tin

Bán hāng tręn Alibaba.com

Alibaba.com lā một nền tảng Thýõng mại ðiện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, nõi mā các nhā sản xuất vā nhā cung cấp có thể thực hiện các giao dịch bán sỉ. Hõn nữa, Alibaba.com phát hānh một sản phẩm phát trực tiếp dựa tręn ðám mây cho việc mua sắm tręn internet6. Nó cho phép ngýời bán bắt ðầu tính nãng mua sắm phát trực tiếp tręn ứng dụng hoặc trang web của họ vā ðýợc lýu trữ tręn Alibaba.com.

Phýõng pháp nāy xuất hiện khi Alibaba.com tìm cách cải thiện ðóng góp cho ðiện toán ðám mây, ðýợc xem lā tính nãng lợi nhuận lớn.

Mua sắm trực tiếp thýờng bao gồm việc ngýời phát trực tiếp nói về hāng hóa hoặc dịch vụ mā khách hāng có thể mua trực tiếp thông qua chýõng trình phát sóng. Nó ðã dần trở nęn cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc vā ðang phát triển ở các nýớc khác tręn thế giới.

Tóm lại, bạn có thể truy cập nền tảng của ngýời bán ðể biết thęm về cách phát trực tiếp có thể tãng doanh số bán hāng.

Tham khảo:
1. https://www.businessnewsdaily.com/9442-how-to-livestream-advertise-for-business.html
2. https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-live-stream-checklist
3. https://www.google.com/amp/s/www.epiphan.com/blog/business-live-streaming/%3famp
4. https://www.google.com/amp/s/www.dailystory.com/blog/live-streaming-12-tips-for-your-business-to-look-professional/%3famp=1
5. https://blogs.constantcontact.com/use-livestreaming-video/#htoc-2-promote-your-live-stream-in-advance
6. https://www.google.com/amp/s/www.pymnts.com/news/social-commerce/2021/ alibaba-pushes-into-growing-livestreaming-trend/amp/