5 Sản phẩm Thực phẩm & Ðồ uống Xuất xứ từ Việt Nam Tốt nhất ðể Xuất khẩu tręn Toān cầu

Alibaba.com JANUARY 19, 20225 MIN READ
5 Sản phẩm Thực phẩm & Ðồ uống Xuất xứ từ Việt Nam Tốt nhất ðể Xuất khẩu tręn Toān cầu

Xuất khẩu thực phẩm hiện ðýợc xếp vāo một trong những ngānh kinh doanh có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam. Ðể ðạt ðýợc ðiều nāy chính lā nhờ vāo sự phát triển ngāy cāng mạnh mẽ của ngānh nông nghiệp. Tuy nhięn, một trong những thách thức mā bạn sẽ phải ðối mặt lā sự lựa chọn sản phẩm phų hợp ðể xuất khẩu. Ðã bao giờ bạn tự hỏi thực phẩm hoặc ðồ uống nāo tốt nhất mā bạn có thể sản xuất vā xuất khẩu ra nýớc ngoāi lā gì chýa? Chúng tôi sẽ nęu ra 5 sản phẩm thực phẩm vā ðồ uống xuất xứ từ Việt Nam tốt nhất mā bạn có thể xuất khẩu ðể kinh doanh kiếm lời. Chúng tôi cũng ðề cập ðến những quy ðịnh xuất khẩu ðể dẫn hýớng cho bạn trong quá trình ðýa ra quyết ðịnh.

 

Tổng quan về ngānh xuất khẩu thực phẩm & ðồ uống của Việt Nam

Việt Nam lā quốc gia có dân số 94 triệu ngýời. Lā quốc gia Ðông Nam Á ðã ðầu tý phát triển lięn tục trong 30 nãm ðể cải thiện kinh tế. Týõng tự nhý vậy, Việt Nam ðã trải qua mức sống ðýợc nâng cao vā tãng trýởng kinh tế ðáng kể. Hõn nữa, Việt Nam ðýợc xếp vāo các nýớc có nền kinh tế thu nhập trung bình thấp vā lā một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Ðông Nam Á. Hiện tại Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) ðang tãng trýởng khoảng 6-7% hāng nãm. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân ðầu ngýời ở mức 2.400 ðô vāo nãm 2017 vā dự kiến sẽ ðạt 10.000 ðô vāo nãm 2035.

Theo báo cáo, Việt Nam ðứng thứ nhất về sản xuất vā xuất khẩu các loại sản phẩm thực phẩm vā ðồ uống. Bao gồm rau củ vā trái cây, các sản phẩm từ sữa, cā phę, thịt vā hải sản.

Ngānh thực phẩm vā ðồ uống của Việt Nam chiếm một phần rất lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Tuy nhięn, toān bộ thực phẩm vā doanh thu sẽ tãng với tốc ðộ hāng nãm lā 11,3%1 trong giai ðoạn 2017-2021.

Theo ðánh giá của Euromonitor, bất chấp sự gia tãng výợt bậc, tốc ðộ tãng trýởng của nền kinh tế Việt Nam vẫn giảm vāo nãm 20202. Tuy nhięn, với việc nền kinh tế toān cầu ðang phục hồi sau ðại dịch, xuất khẩu của Việt Nam ðang ðạt ðỉnh trở lại với tốc ðộ cao. Hõn nữa, thỏa thuận tāi khóa hợp lý vā sự tác ðộng của nó sẽ góp phần vāo việc tãng trýởng nhanh nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế tãng khoảng 7,5% vāo cuối nãm 2021.

Xuất khẩu của Việt Nam có rất nhiều mặt hāng thực phẩm. Tuy nhięn, cā phę, sữa vā thủy hải sản chiếm khoảng 40% trong toān ngānh xuất khẩu thực phẩm vā ðồ uống. Sự phát triển tín dụng cá nhân vā thu nhập tãng sẽ lām tãng giá trị tięu dųng. Nếu bạn ðang tìm cách ðể tạo ra thu nhập thông qua việc xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm vā ðồ uống tại Việt Nam, thì ðây chính lā lúc ðể bắt ðầu!

Nãm sản phẩm thực phẩm & ðồ uống xuất xứ từ Việt Nam tốt nhất ðể xuất khẩu tręn toān cầu

Chúng tôi ðã ðánh giá dữ liệu về tięu thụ vā xuất khẩu thực phẩm tại Việt Nam. Ðồng thời sẽ giới thiệu cho bạn nãm sản phẩm thực phẩm vā ðồ uống tốt nhất ðýợc xuất khẩu tręn toān cầu ở tại trung tâm thực phẩm Châu Á nāy.

Hãy tìm hiểu các sản phẩm sau:

1. Sản phẩm từ sữa

Sản phẩm từ sữa của Việt Nam trị giá 4,1 tỷ ðô. Ngoāi ra, nó ðã tãng trong 5 nãm qua với Tốc ðộ Tãng trýởng Hāng nãm Kép (CAGR) hõn 16,6%. Các yếu tố quan trọng cho sự phát triển nāy bao gồm:

 • Thu nhập tãng;
 • Thói quen ãn uống ðổi mới;
 • Phát triển ðô thị hóa.

So với Singapore hay Thái Lan, mức tięu thụ các sản phẩm từ sữa bình quân còn thấp, khoảng 26 lít/ngýời.

Tám công ty hāng ðầu3, nhý Nutifood Bình Dýõng, IDP, Nestle Việt Nam, Công ty ðýờng Quảng Ngãi, Vinamilk vā FrieslandCampina, chiếm 90% thị trýờng ðồ uống. Frieslandcampina, Vinamilk vā TH milk, một số công ty khác ðang sản xuất các thýõng hiệu sữa hữu cõ do sự gia tãng của tięu thụ sữa.

Tám nãm trýớc, giá trị nhập khẩu các sản phẩm từ sữa của Việt Nam ở mức tręn 800 triệu ðô. Ðiều nāy giúp Việt Nam trở thānh một trong những nýớc xuất khẩu các sản phẩm từ sữa hāng ðầu ở Ðông Nam Á.

Theo Vinamilk, nguồn nguyęn liệu thô cung cấp từ ðịa phýõng ðáp ứng nhu cầu khoảng 30% sản lýợng từ sữa

Ngýợc lại, nguyęn liệu thô còn lại lā từ các nýớc khác. Trong khi ðó, giá trị xuất khẩu sữa chua vā các sản phẩm từ sữa khác của Việt Nam ðạt tręn 300 triệu ðô trong nãm 2017.

2. Thủy hải sản

Việt Nam ðứng thứ ba trong các nýớc xuất khẩu thủy hải sản tręn thế giới, sau Trung Quốc vā Na Uy. Tạo cõ hội việc lām cho hõn tám triệu ngýời lao ðộng 4 trị giá 5,8 tỷ ðô. Việt Nam có hõn hai nghìn dặm bờ biển trải dāi từ Bắc vāo Nam. Ðiều nāy cung cấp cho Việt Nam một loạt các khu vực ðánh bắt cá. Bęn cạnh ðó, Việt Nam có một số lýợng ðáng kể các trang trại ðýợc thānh lập trong ðất liền vā tręn biển, lięn quan ðến việc nuôi thủy sản5.

3. Rau củ quả

Trồng trọt vā chế biến rau củ quả ðýợc biết ðến lā ngānh nông sản thānh công nhất ở Việt Nam. Trong những nãm gần ðây, giá trị xuất khẩu của cả nýớc tãng nhanh 43% trong nãm 2017 so với 32,7% trong nãm 2011-2016. Xuất khẩu rau chiếm 20%, trong khi trái cây chiếm 80% phần còn lại. Giá trị xuất khẩu rau củ quả nãm 2018 ðạt khoảng 3,8 tỷ ðô, nãm 2017 ðạt 3,5 tỷ ðô vā xuất khẩu ðến khoảng 150 quốc gia tręn toān thế giới.

4. Cā phę

Việt Nam lā một trong những nýớc xuất khẩu cā phę lớn nhất Ðông Nam Á, vā chỉ ðứng sau Brazil, nýớc xuất khẩu lớn nhất thế giới. Vųng cao nguyęn thích hợp trồng nhiều loại cā phę khác nhau ðýợc gọi lā cā phę dòng robust 6. Mặc dų ngýời dân tięu thụ rất nhiều, nhýng vẫn có ðủ cho xuất khẩu tręn toān cầu. Số lýợng cā phę xuất khẩu nãm 2012 lęn tới 1,3 triệu tấn. Hầu hết cā phę xuất khẩu lā cā phę robusta, có chất lýợng thấp hõn so với cā phę arabica. Bęn cạnh ðó, nông dân trồng cā phę ở Việt Nam ðang tập trung vāo thị trýờng cā phę ðộc nhất vā cải thiện chất lýợng hạt cā phę ðýợc trồng. Ðiều nāy giúp cho cā phę có nguồn gốc tại Việt Nam trở nęn hấp dẫn hõn tręn thị trýờng toān cầu.

5. Thịt

Sản xuất thịt gắn liền với sự phát triển, nâng cao thu nhập, tãng dân số. Do ðó, tỷ lệ tięu thụ thịt tãng ðáng kể tręn toān cầu trong mýời nãm qua. Ở Việt Nam, sản phẩm thịt tiếp tục výõn lęn ðạt 4 triệu tấn vāo nãm 2019 vā tãng 3-5% mỗi nãm. Việc tięu thụ các sản phẩm thịt nhý thịt gā, thịt bò ðông lạnh, thịt bò nuôi vā thịt lợn sẽ tãng lęn khi ngāy cāng có nhiều ngýời thay ðổi thói quen ãn uống của mình.

Sản lýợng thịt lợn chiếm một phần ðáng kể trong lýợng thịt týõi xuất khẩu. Tiếp theo lā thịt gā, thịt bę, thịt bò, thịt dę vā thịt cừu. Trong khi ðó, gia cầm chiếm tỷ lệ cải thiện nhiều nhất ở mức 7% so với thịt cừu, dę, bę vā thịt bò. Nguồn thịt lợn chính ở Việt Nam lā từ các hộ chãn nuôi thýõng mại vā tý nhân.

Việt Nam nằm trong số sáu quốc gia ðang phát triển có mức tięu thụ thịt cao nhất toān cầu. Ðồng thời, tổng nguồn cung thịt sẽ tãng 1-3% hāng nãm, tạo cõ hội cho xuất khẩu.

Ðây lā top nãm loại thực phẩm bạn nęn cân nhắc ðể xuất khẩu tại Việt Nam.

Quy ðịnh xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam sang các nýớc

Mỗi quốc gia ðều có những quy ðịnh mā nhā xuất khẩu cần lýu ý. Phần nāy nęu ra các quy ðịnh bạn phải tuân thủ khi xuất khẩu hāng thực phẩm từ Việt Nam.

Xuất khẩu tại Việt Nam không yęu cầu bạn sở hữu một công ty phải có giấy phép xuất khẩu. Ðiều ðó có nghĩa lā bạn có thể bắt ðầu kinh doanh xuất khẩu mā không cần phải có một công ty thýõng mại. Tuy nhięn, ðể bắt ðầu thýõng mại xuất khẩu, nhā ðầu tý phải ðãng ký với Sở KHÐT, ðýợc gọi lā Sở Kế hoạch vā Ðầu tý.

Phải ðýợc cấp giấy chứng nhận ðầu tý trýớc khi bắt ðầu xuất khẩu. Các công ty quan tâm ðến việc xuất khẩu phải lām theo các býớc hýớng dẫn ðể thay ðổi giấy chứng nhận ðầu tý.

Theo Thông tý 34/2013/TT-BCT, có một số mặt hāng mā nhā ðầu tý không ðýợc xuất khẩu khỏi Việt Nam. Các sản phẩm bị cấm xuất khẩu bao gồm dầu mỏ. Các sản phẩm ðặc thų mā công ty xuất khẩu cần phải có giấy phép xuất khẩu từ cõ quan quản lý theo Phụ lục II của Nghị ðịnh 187/2013/NÐ-CP. Những hāng hóa nāy bao gồm:

 • Sản phẩm nằm trong giới hạn xuất khẩu ðýợc quy ðịnh bởi quốc gia khác;
 • Sản phẩm thuộc diện kiểm soát xuất khẩu theo ðiều ýớc quốc tế.

Tất cả các mặt hāng xuất khẩu cần ðýợc kiểm tra bởi cõ quan quản lý lięn quan trýớc khi thông quan. Ngoāi ra, nhā xuất khẩu phải tuân theo các quy ðịnh thiết yếu của chính phủ về yęu cầu chất lýợng, kiểm dịch vā an toān thực phẩm.

Không có gì ngạc nhięn khi Việt Nam ðã trở nęn thân thiện với nhā ðầu tý trong những nãm gần ðây khi nói về ýu ðãi tāi chính vā quy ðịnh. Ðiều nāy lā do cõ quan xuất khẩu ðã thực hiện các biện pháp nhý nâng cao chất lýợng lực lýợng lao ðộng, phát triển lĩnh vực tāi chính vā hợp lý các quy ðịnh thýõng mại.

Thuế ðýợc áp dụng ðối với xuất khẩu

Thuế xuất khẩu ðýợc áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm vā ðồ uống phụ thuộc vāo:

 • Sản phẩm qua khu phi thuế quan vā thị trýờng nội ðịa;
 • Nhā xuất khẩu qua cửa khẩu bięn giới Việt Nam cần phải trả thuế xuất khẩu.

Hāng hoá ðýợc miễn thuế xuất khẩu bao gồm:

 • Hāng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nýớc ngoāi;
 • Sản phẩm ði qua khu vực phi thuế quan nāy sang khu vực phi thuế quan khác.

Hầu nhý tất cả các dịch vụ vā sản phẩm xuất khẩu ra nýớc ngoāi ðều ðýợc miễn thuế. Do ðó, thuế chỉ áp dụng ðối với một số sản phẩm. Các nguồn nhý sắt vụn, khoáng sản vā nguyęn liệu rừng lā những ví dụ. Bạn cũng phải lýu ý các tuyęn bố về thuế xuất khẩu cần thiết ðể ðãng ký luật hải quan tại cõ quan hải quan. Ngoāi ra, có giới hạn ba mýõi ngāy ðối với việc thanh toán thuế xuất khẩu sau khi ðãng ký hải quan. Dựa tręn các ðiều kiện kinh doanh tại Việt Nam, thuế xuất khẩu ðýợc áp dụng cho một vāi sản phẩm.

Giấy phép xuất khẩu

Các yęu cầu ðối với việc xuất khẩu khác nhau tųy thuộc vāo ðiểm ðến vā sản phẩm lięn quan. Cõ quan quản lý Việt Nam quy ðịnh giấy phép xuất khẩu gồm:

 • Giấy chứng nhận y tế;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ;
 • Giấy chứng nhận bán tự do hoặc chứng nhận cần thiết khác mā nýớc ðến cần.

Thuế áp dụng ðối với xuất khẩu

Chỉ có một số sản phẩm cụ thể phải chịu thuế xuất khẩu vā thuế GTGT (thuế GTGT ðối với sản phẩm xuất khẩu lā 0). Thuế áp dụng cho xuất khẩu từ 0% ðến 45%.

Hõn nữa, theo quy ðịnh của Thuế Tięu thụ Ðặc biệt (TTÐB) thì bất kỳ ðõn vị xuất khẩu nāo có sản phẩm lięn quan cũng cần phải chú ý ðến phần thuế TTÐB nāy. Thuế suất phải nộp của sản phẩm xuất khẩu ðýợc quy ðịnh cho từng mặt hāng trong biểu thuế xuất khẩu. Bộ Tāi chính sẽ ban hānh các thông tý mới nhất ðể bổ sung hoặc lām mới các thông tý cũ bất cứ lúc nāo có thay ðổi.

Những câu hỏi thýờng gặp

Dýới ðây lā một số câu hỏi thýờng gặp lięn quan ðến xuất khẩu của ðộc giả chúng tôi:

  • Thuế xuất khẩu ðýợc tính nhý thế nāo?

Thuế suất của hāng xuất khẩu ðýợc áp dụng theo số lýợng ðõn vị của từng sản phẩm ðýợc xuất. Nó ðýợc tính bằng cách nhân thuế suất của sản phẩm vā chi phí tính thuế nằm trong biểu giá tính thuế. Ðiều nāy sẽ ðýợc thấy trong các tờ khai hải quan.

  • Hāng Việt Nam xuất khẩu cần những chứng từ gì?

Chứng từ cần thiết ðể xuất khẩu phụ thuộc vāo hāng hóa xuất khẩu từ trong nýớc. Thỏa thuận thýõng mại ðõn phýõng, song phýõng hay ða phýõng vā các chính sách thýõng mại khác của cõ quan quản lý Việt Nam. Các chứng từ xuất khẩu cần thiết trong nýớc phụ thuộc vāo chính sách thýõng mại của Việt Nam. Thực phẩm vā bản chất của thực phẩm, chẳng hạn nhý hāng hóa nguy hiểm, hāng hóa thông thýờng, vật nuôi vā ðồ dųng cá nhân, cũng yęu cầu chứng từ.

  • Các thủ tục hồ sõ ðối với hāng xuất khẩu ở các nýớc có giống nhau không?

Có, các thủ tục giấy tờ ðể xuất khẩu sản phẩm ở mọi quốc gia ðều giống nhau. Các quốc gia WTO ở mọi khu vực ðều quy ðịnh giấy phép vā chứng chỉ cần thiết cho xuất khẩu.

Bán hāng tręn Alibaba.com

Alibaba lā một nền tảng tuyệt vời cho ngýời bán muốn tối ýu doanh số bán hāng vā tãng lợi nhuận ðầu tý. Nền tảng B2B quốc tế ra mắt vāo nãm 1999 bao gồm ngýời mua vā nhā cung cấp ở một số quốc gia tręn sān thýõng mại. Alibaba xử lý týõng tác thýõng mại của hāng triệu nhā sản xuất vā ngýời tięu dųng tręn toān cầu.

Nền tảng nāy cung cấp những tính nãng cần thiết ðể ðáp ứng ngýời tięu dųng tręn thế giới bằng cách hỗ trợ ngýời mua xác ðịnh vị trí nhā sản xuất vā hāng hóa một cách hiệu quả vā nhanh chóng. Nhā cung cấp giao dịch vā sản xuất hāng hóa với số lýợng lớn cho những ngýời mua ðang tìm kiếm nguồn hāng cho công ty của họ.

Trở thānh ngýời bán hāng tręn Alibaba thật dễ dāng vā ðõn giản. Có hāng triệu hāng hóa thuộc hõn bốn mýõi danh mục khác nhau, nhý quần áo, ðồ ðiện tử vā máy móc. Ngýời tięu dųng của những mặt hāng nāy ðýợc tìm thấy ở hõn 190 quốc gia vā khu vực vā họ thýờng xuyęn lięn hệ với các nhā cung cấp tręn trang web nāy hāng ngāy.

Tham khảo:
1. https://www.austrade.gov.au/australian/export/export-markets/countries/vietnam/industries/food-and-beverage
2. https://www.foodexport.org/export-insights/market-and-country-profiles/vietnam-country-profile
3. https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/vietnam-food--beverage-industry
4. https://theculturetrip.com/asia/vietnam/articles/made-in-vietnam-the-countrys-top-10-exports/
5. https://www.cosmosourcing.com/blog/what-products-can-be-sourced-in-vietnam
6. https://theculturetrip.com/asia/vietnam/articles/made-in-vietnam-the-countrys-top-10-exports/